Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

است/4

افزایش نقدینگی به معنای کاهش اثر کنترل تورم است/4 فاکتور کنترل نقدینگی و تورم

حجم نقدینگی در اقتصاد و جامعه ما دو برابر حد معمول است که این مساله باعث افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم در کشور شده است. خانه کارآفرینان ایران - آخرین اخبار