Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

استویا،

استویا، کم هزینه و پربازده

استویا، کم هزینه و پربازده یوسف حمید اوغلی، دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان از نخستین متخصصانی بوده که در زمینه کشت وکار این گیاه در ایران پژوهش هایی انجام داده است. او معتقد است که…