Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اسباب‌بازی

۱۳۵میلیارد دلار، ارزش بازار اسباب‌بازی در سال ۲۰۲۰

بازار جهانی ۱۳۵میلیارد دلار، ارزش بازار اسباب‌بازی در سال ۲۰۲۰ امروزه با حجم عظیمی از بازی‌های الکترونیکی و آنلاین روبه‌رو هستیم که نه تنها کودکان، بلکه بزرگسالان را نیز تحت تاثیر قرار داده…