Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اساسی

معلمان مهارت های اساسی را برای کارآفرینی به کار می برند.

کاهش بودجه ی مدارس باعث شده معلمان از سراسر کشور کار را ترک کنند و به دنبال شغل جدید یا فرصت های شغلی جایگزین بگردند.اخبار روزانه ی تجارت با چهار معلم باسابقه  در مورد چگونگی ساخت حرکت…

راه کارهای اساسی برای اینکه در هر گفتگویی شما پیروز باشید(بخش دوم)

۴- برداشت هر یک از طرفین را درک کنید شما برای دفاع از نقطه نظر خود به مدارک و شواهدی نیاز خواهید داشت، اما این شواهد هر چقدر هم که قانع کننده باشند، هیچگاه به تنهایی شما را پیروز…