Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ازدحام

بایدو از جستجوهای روی نقشه ازدحام جمعیت را پیش بینی می کند

بایدو، جستجوگر اینترنتی پرآوازه چینی ادعا می‌کند می‌تواند از اطلاعاتی که از جستجوهای کاربران خود گردآوری کرده است برای پیش بینی و جلوگیری از افزایش جمعیت در نقطه‌ای خاص استفاده کند. افزایش…