Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اریک

استارت آپ تولید کننده‌ی سر دوش حمام با تیم کوک و اریک اشمیت!

تیم کوک و اریک اشمیت دو تن از شناخته شده‌ترین افراد که در حال حاضر از جمله‌ی افراد کلیدی در دو کمپانی اپل و گوگل هستند در یک استارت آپ نوپا که در زمینه‌ی ساخت سر دوش فعالیت می‌کند، سرمایه…