Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ارزشمند

درس های ارزشمند برای کسب وکارهای اینترنتی شما (بخش چهارم)

۱۱٫مشتری بازار خودمان باشیم برای شناخت دقیق نیازهای مشتریان، عضو بازاری شوید که محصولات شما به آن عرضه می شود. اگر در این بازار فعال شوید (در فروم های مرتبط حضور پیدا کنید، وبلاگ های این…

درس های ارزشمند برای کسب وکارهای اینترنتی شما (بخش سوم)

۷٫اجتماعی باشیم، اما نه زیادی حداقل مزیت "رئیس خود بودن"، اینست که هر مدت بخواهید، می توانید همراه خانواده و دوستان خود باشید، هر گاه که مسافرتی پیش آمد، لازم نیست تا از کسی اجازه مرخصی…

درس های ارزشمند برای کسب وکارهای اینترنتی شما (بخش دوم)

۴٫ همین الآن شروع کنیم برای نویسندگان بسیار پیش می آید که حوصله ی نوشتن نداشته باشند. هر گاه شما نیز حوصله ی نوشتن نداشتید، به خود بگویید که الآن ۳۰۰ کلمه می نویسم و باقی آن را روز دیگری…

۶ توصیه ارزشمند برای اینکه جلسات کاری بهره وری بیشتری داشته باشد.

خیلی ها اعتقاد دارند جلسات کاری برای کسب و کارها بیشتر مضر هستند تا مفید. آنها جلسات را وقفه ای در کار روزانه و صرفاً نوعی حرافی می دانند که به هیچ عملی منجر نمی شود.اما جلسات اگر به درستی…