Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ادکلن‌سازی

دسترنج کشاورزان کرمانی در کارخانه‌های ادکلن‌سازی اروپا

 همزمان با فصل بهار طبیعت نیز رنگ و بویی دیگر به خود می‌گیرد بسیاری از دشتهای کرمان مملو از گل شده‌اند و در این میان ذهن‌های متفکر فردی خلاق دشت‌های کرمان را به مکانی مناسب برای کشت گل محمدی…