Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ادپرینگ

ادپرینگ در راه است …

با رشد شبکه های اجتماعی و همچنین افزایش کاربران این سیستم ها یک فرصت تبلیغاتی جدید ایجاد می شود. افراد به مرور دارای رسانه می شوند رسانه هایی با هزاران عضو که هر لحظه می توانند محتوای مورد…