Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

احساس

برند شما نتیجه احساس شما

وقتی موضوع اصلی، برندسازی است، چه تجاری و چه شخصی، المان های بسیاری هستند که باید درنظرگرفته شوند تا بتوان یک برند را به درستی تعریف کرد. این المان ها به دودسته جدا تقسیم بندی می شوند: عقلی…

کارآفرینان احساس نزدیکی بیشتری به خدا دارند(بخش اول)

پروفسور نیبرت از پژوهش خود دفاع کنید.  به نظر می رسد کارآفرینان کمی مذهبی تر از سایر افراد هستند – آمار دقیقاً اینطور است – آنها بیش از چند مرتبه در هفته به عبادت می پردازند و به طور…

مسئولان دربرابرآتش‌سوزی جنگل‌ها احساس مسئولیت نمی‌کنند

مسئولان دربرابرآتش‌سوزی جنگل‌ها احساس مسئولیت نمی‌کنند چهارشنبه, 11 تیر 1393 ساعت 21:25 عضوفراکسیون محیط زیست مجلس: مسئولان دربرابرآتش‌سوزی جنگل‌ها احساس مسئولیت نمی‌کنند عضو فراکسیون…