Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

احتمالی

قبل از راه اندازی هر استارتاپی نظر مشتریان احتمالی را بپرسید

یکی از مهم ترین درس هایی که هر کارآفرینی باید آن را بیاموزد،‌ یادگیری انجام آزمایشات صرفه جویانه است. شاید برخی نتایج این آزمایشات را تنها شکست بدانند اما اینطور نیست. به جای آن به این…