Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آینده‌ای

پیش به سوی آینده‌ای هوشمند

گزارشی از فعالیت‌های یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه اتوماسیون ساختمان از ابتدا تا امروز پیش به سوی آینده‌ای هوشمند تلفن‌های هوشمند، کارت هوشمند، سیستم هوشمند، سامانه هوشمند و چندین ترکیب جدید که…