Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آیتمی

۶ آیتمی که هر کارآفرینی باید در لباس پوشیدنش رعایت کند

حتما شما هم شنیده اید که طرز لباس پوشیدن افراد نشان دهنده شخصیت آن ها است و در واقع طرز تفکر و سلیقه شان را نشان می دهد،با تمام حرف و حدیث هایی که در باب بی توجهی به لباس و توجه به درون…