Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آپبخش

بهترین سخنرانی های مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه های برتر در سال ۲۰۱۴ درباره استارت آپ(بخش اول)

همه ساله در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه های برتر، از سخنرانان برجسته دعوت به عمل می آید. برای سخنرانان مراسم فارغ‌التحصیلی چالش های متعددی وجود دارد. آنها باید الهام بخش دیگران…