Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آوری

توسعه محصول جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط : نو آوری و خلاقیت

محیط در بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار پویا است. و به دنبال آن نیاز ها و خواسته‌های مشتریان هم با توجه به ویژگی های محیطی تغییر پذیر هستند و در واقع به عوامل محیطی بستگی دارند.…

کسب و کار و زندگی خود را به طرز شگفت آوری بهبود ببخشید

تمرینات ساده و اقدامات پایدار می توانند کسب و کار وزندگی شما را دچار تحول کنند. گاهی اوقات تمرینات ساده و اقدامات مستمر می توانند کسب و کار شما را دچار دگرگونی کنند. این عادتها می توانند…