Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آمریکابخش

۲۱ حقیقت از زندگی الیزابت هولمز ثروتمندترین زن کارآفرین آمریکا(بخش اول)

تا همین سال گذشته شاید خیلی از ما با جوانترین خانم میلیاردر جهان یعنی الیزابت هولمز آشنایی نداشتیم. استراتژیِ به شدت نامعمول وی برای کسب و کار باعث شد بیش از یک دهه از مرکز توجه رسانه…