Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آمد؟

چگونه تفکر طراحی به نجات Airbnb یک استارتاپ شکست خورده آمد؟ (قسمت دوم)

در قسمت قبل درباره روش‌هایی که Airbnb از آن برای نجات خود بهره گرفته بود صحبت کردیم، در این قسمت بحث را با تکیه بر روابط بین افراد در سازمان‌ها ادامه می‌دهیم: به افراد اجازه دهید کشف کنند…

چگونه تفکر طراحی به نجات Airbnb یک استارتاپ شکست خورده آمد؟ (قسمت اول)

در سال ۲۰۰۹، Airbnb تقریبا یک استارتاپ شکست خورده بود. این شرکت مانند خیلی از استارتاپ‌ها، چند ماهی شروع به کار کرده بود اما کمتر کسی به آن توجه می‌کرد.  درآمد این شرکت به مقدار ۲۰۰ دلار در…