Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آمد

چه زمانی شرکت ها از استارت ها برای در آمد بیشتر حمایت می کنند؟(بخش دوم)

 این اکوسیستم به خوبی کار می کند و Salesforce.com درصدی از درآمدهای محصولاتی را که در پلتفرم آن ها ساخته می شوند، بر می دارد. امروز هزاران توسعه دهنده بر روی پلتفرم های ابری چندگانه …