Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

آزاد

مناطق آزاد باید به مراکز جذب سرمایه تبدیل شوند/سیستم مالی و بانکی کشور باید اصلاح شود

بهره گیری از فناوریهای جدید، جذب سرمایه و صادرات، از اولویت های مناطق آزاد است و حرکت و برنامه ریزی در این راستا ضروری است. خانه کارآفرینان ایران - آخرین اخبار

اعتبارسنجي و رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور صورت گرفت: اعتبارسنجي و رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مدير كل دفترمؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور…

اعتبارسنجي و رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور صورت گرفت: اعتبارسنجي و رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مدير كل دفترمؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور…