Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

فرصت های سرمایه گزاری

فرصت های سرمایه گزاری

گزارش «فرصت امروز» از پیامد مثبت حضور گردشگران خارجی در ایران / هر گردشگر خارجی روزی ۲۰۰ دلار در…

گزارش «فرصت امروز» از پیامد مثبت حضور گردشگران خارجی در ایران / هر گردشگر خارجی روزی ۲۰۰ دلار در ایران خرج می کند گردشگری و تأثیرش در ایجاد اشتغال ، کسب وکارآفرینی، فراهم کردن فرصت های…

گزارشی از زنبورداری و تولید عسل / تولید عسل سودآور و زودبازده

گزارشی از زنبورداری و تولید عسل / تولید عسل سودآور و زودبازده زنبورداری و تولید عسل جزو مشاغلی است که زیرمجموعه کشاورزی محسوب می شوند و رابطه مستقیمی با اقلیم، شرایط آب و هوایی، تنوع گیاهی…

گزارش «فرصت امروز» از بازار تولید عسل و وضعیت زنبورداری کشور / نیش ها و نوش های زنبورداری

گزارش «فرصت امروز» از بازار تولید عسل و وضعیت زنبورداری کشور / نیش ها و نوش های زنبورداری تولید عسل به صورت حرفه ای حدودا ۵۰سال سابقه دارد. در این مدت ۵۰ساله عسل به ممری برای ایجاد کسب وکار…

چه شرایطی برای حضور سرمایه گذاران خارجی لازم است؟ / حوزه های کلان؛ همچنان جاذب سرمایه گذاران

چه شرایطی برای حضور سرمایه گذاران خارجی لازم است؟ / حوزه های کلان؛ همچنان جاذب سرمایه گذاران سهم اندک کسب وکارهای خرد از سرمایه گذاری خارجی روند افزایش سرمایه گذاری خارجی در حوزه کلان…

گزارشی از سرمایه گذاری در تولید یخچال های صنعتی / وضعیت سرما ثابت مانده است

گزارشی از سرمایه گذاری در تولید یخچال های صنعتی / وضعیت سرما ثابت مانده است امروزه مغازه ای وجود ندارد که در آن اثری از لوازم و وسایل اساسی سرمازا نباشد. وسایل سرماساز جزو ضروری ترین و مهم…