Take a fresh look at your lifestyle.
مرور رده

استارتاپ

استارتاپ

استارتاپ ویکند و هفت نکته مهم بعد از آن

برگرفته شده از یادداشت Claire Topalian با دخل تصرف اگر شما هم جزو اون دسته از افرادی هستید که شنبه ی بعد از رویداد استارتاپ ویکند نشستین و به دستاوردهای حضورتون در این رویداد فکر میکنید،…

برخی از ملاک های داوری در استارتاپ ویکند

بعد از برگزاری موفقیت‌آمیز استارتاپ ویکند تهران با موضوع نوآوری‌های اجتماعی در جمعه ۱ خرداد که افتخار حضور در آن به‌عنوان داور را داشتم، بر آن شدم تا توضیحاتی را در خصوص ایده‌های بیان‌شده و…

کارآفرینان برای موفقیت استارتاپ خود باید این ۵۰ فرمان کلیدی را اجرا کنند

کارآفرینان برای موفقیت استارتاپ خود باید این ۵۰ فرمان کلیدی را اجرا کنند در اینجا با پنجاه فرمان کلیدی که برای موفقیت استارت‌آپ‌ها لازم است بدانید را بیان کرده ایم. …