Take a fresh look at your lifestyle.

واگذاری مجوز – نیاز به مجوز

واگذاری مجوز آموزشگاه موسیقی 09122506551 ------------------------------ فروش شرکت پیمانکاری دارای 4 سال اعتبار گواهینامه کارکرد در زمینه های ابنیه و ساختمان تاسیسات و تجهیزات انبوه سازی…

استارتاپ ویکند و هفت نکته مهم بعد از آن

برگرفته شده از یادداشت Claire Topalian با دخل تصرف اگر شما هم جزو اون دسته از افرادی هستید که شنبه ی بعد از رویداد استارتاپ ویکند نشستین و به دستاوردهای حضورتون در این رویداد فکر میکنید،…

برخی از ملاک های داوری در استارتاپ ویکند

بعد از برگزاری موفقیت‌آمیز استارتاپ ویکند تهران با موضوع نوآوری‌های اجتماعی در جمعه ۱ خرداد که افتخار حضور در آن به‌عنوان داور را داشتم، بر آن شدم تا توضیحاتی را در خصوص ایده‌های بیان‌شده و…