Take a fresh look at your lifestyle.

5 دلیل اصلی رشد کسب و کار اینترنتی در ایران

5 دلیل اصلی رشد کسب و کار اینترنتی در ایران تجارت الکترونیکی در ایران به شکل قابل‌توجهی رو به گسترش است. گرچه امروز سهم اقتصاد اینترنتی از تولید ناخالص داخلی ایران چیزی در حدود ۰٫۸ درصد است…

از صفر تا صد کسب و کار اینترنتی خانگی

از صفر تا صد کسب و کار اینترنتی خانگی امروزه کسب و کار اینترنتی خانگی با سرعت زیادی در میان مردم رواج یافته‌ است. کسب و کارهایی که شاید تا دو سه سال پیش کمتر کسی به فکرش بود اما حالا حتی…

استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی

استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی استارتاپ ویکند گردشگری بهشتی توسط شرکت مهتاب و با حمایت شرکت سفرهای علی بابا و مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۱ الی ۲۳ شهریورماه در دانشگاه شهید بهشتی…

چهاردهمین همایش سراسری کیفیت

چهاردهمین همایش سراسری کیفیت درباره همایش محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد دارای نشانه کیفیت، ایمنی و هماهنگی است. تجربه نشان داده است که، استفاده از دانش پیشرفته کیفیت در یک صنعت،…