Take a fresh look at your lifestyle.

مشتری‌مداری هوشمندانه با CRMثانیه

183

با یک ارتباط هوشمند و مدیریت شده می‌توانید نیازها و انتظارات کاربران را سریع‌تر از رقبا شناسایی کرده و درنتیجه به آن زودتر و بهتر پاسخ دهید.  برای این ارتباط هوشمند نیاز به ابزارهای هوشمند و کارآمد مانند سامانه مدیریت ارتباط با مشتری ثانیه دارید. مدیریت ارتباط با مشتری که با اختصار CRM نامیده می‌شود […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.