Take a fresh look at your lifestyle.

تفاوت شرکت های سطح بالا در چیست؟

177

شرکت های خوب همیشه یکی دو قدم از شرکت های فوق العاده عقب اند. در نهایت شرکت های «خوب» هم دیگر چندان خوب به چشم نخواهند آمد؛ این سازمان ها به رشد بالایی که شرکت های فوق العاده به آن می رسند دست پیدا نمی کنند. شرکت های فوق العاده، کنشگرا هستند، نه واکنش گرا. …

نوشته تفاوت شرکت های سطح بالا در چیست؟ اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.