Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه به صورت هدفمند برنامه ریزی کاری داشته باشیم؟

241

همه‌ی ما از مزیت‌های یک برنامه‌ برای انجام فعالیت‌های روزانه خبر داریم. مهم‌ترین حسن این برنامه‌ها کنترل میزان پیشرفت فعالیت‌ها و رسیدن آن‌ها به هدف بوده که نتیجه‌‌ای کاملا ملموس خواهد داشت، حتی اگر این فعالیت به انداز‌ه‌ی یک حمام رفتن عادی حساب شود. اگر برنامه‌ی خود را طوری تنظیم می‌کنید که کارهای آسان در …

نوشته چگونه به صورت هدفمند برنامه ریزی کاری داشته باشیم؟ اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.