Take a fresh look at your lifestyle.

جایی برای باز کردن گره‌های زندگی

200

تا حالا دقت کردید که افراد در مواجهه با درد شدید و ناگهانی مثل دندان‌درد چه واکنشی نشان می‌دهند؟ اکثرا با مصرف مسکن درد را تسکین داده، و  بعد سعی در پیدا کردن نزدیکترین پزشک یا کلینیک درمانی می‌کنند، اما در مورد مسائل و دردهای روحی‌روانی قضیه به این شکل نیست. پیدا کردن یک تسکین […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.