Take a fresh look at your lifestyle.

زیر مچی مخصوص کار با موس کامپیوتر

316

میلیون ها نفر از رایانه استفاده می کنند.شاید بررسی زندگی بیل گیتس که یک وسیله به نام ویندوز را برای این کاربران ابداع کرد جذاب باشد اما بهتر است در کنار انگیزه بخش بودن این موضوع از آن الهام گرفته و سعی کنیم از این پتانسیل بالقوه برای کارآفرینی استفاده نماییم. چه وسیله مکملی برای …

نوشته زیر مچی مخصوص کار با موس کامپیوتر اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.