Take a fresh look at your lifestyle.

ایده جالب لامپ بدون برق

219

این لامپ بدون برق، تنها با حرارت ناشی از سوختن یک شمع روشن می‌شود! جالب است بدانید که از سوختنِ شمع مقدار بسیار زیادی حرارت و مقادیر بسیار کمی نور تولید می‌شود پس شمع، نورِ چندانی ندارد. اما می‌شود با استفاده از همان حرارتِ تولیدی، نور هم تولید کرد!

نوشته ایده جالب لامپ بدون برق اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.