Take a fresh look at your lifestyle.

راز خلاق بودن در چیست؟

187

خلاقیت شبیه یک ماهیچه است. ولی این ماهیچه مثل ماهیچه ای که بدنسازان به آن شکل می دهند نیست و در واقع یک تشابه است. بعضی از ما بصورت ذاتی بدون وقت گذراندن روی این ویژگی توانایی بسیاری داریم یا به عبارتی بدون انجام حرکات بدنسازی ماهیچه هایی خوش فرم داریم ولی اکثر ما خوش …

نوشته راز خلاق بودن در چیست؟ اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.