Take a fresh look at your lifestyle.

استارتاپ ها به چه چیزهایی احتیاج دارند؟

267

معمولا استارتاپ‌ها به پول، استعداد و  مشتری احتیاج ویژه دارند، اما با توجه به رقابت سختی که وجود دارد، بنیان گذاران به سختی می‌توانند این موارد را برای استارتاپ خود فراهم کنند. آیا می دانید که در حال حاضر چه منابعی برای استارتاپ‌ها به سختی پیدا می‌شوند؟ آقای Ravikant کارآفرینی که Epinions و Vast.com را پایه گذاری کرد و …

نوشته استارتاپ ها به چه چیزهایی احتیاج دارند؟ اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.