Take a fresh look at your lifestyle.

معرفی کتاب آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مساله

218

در پیشگفتار این کتاب بیان شده است که کتاب حاضر می تواند وسیله ای پرتوان برای آموزش فرآیند مهم حل خلاق مسائل اسبورن-پارنز در موسسات آموزشی در کلیه سطوح- از دبستان گرفته تا دانشگاه ، در موسسات آموزشی خصوصی و هنرستانها و کلیه رشته ها و گرایشهای فنی و علمی قرار گیرد. علاوه بر این …

نوشته معرفی کتاب آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مساله اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.