Take a fresh look at your lifestyle.

برای بهبود استارتاپ‌ خود چه کار باید کرد؟

238

استارتاپ‌های کوچک محلی باید روش و مسیری متفاوت از این قطب‌های تکنولوژی پیش بگیرند؛ در واقع یعنی کپی نکردن. در اینجا توضیح می‌دهیم که چطور کپی نکنید و برای بهبود استارتاپ‌تان چه کاری را بهتر است انجام دهید. از کپی کردن ویژگی‌های سطحی خودداری کنید در رویدادهای پیچ (Pitch events) گروه‌های انتخاب شده از استارتاپ‌ …

نوشته برای بهبود استارتاپ‌ خود چه کار باید کرد؟ اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.