Take a fresh look at your lifestyle.

فرصت کارآفرینی در فروش آنلاین گل

199

گاهی ایده هایی در سطح اینترنت مطرح می شود که به فکر کمتر کسی می رسد.یک فروشگاه آنلاین گل با تمام ریسکی که برای آن وجود داشت،توانست به یکی از کارآفرین ترین مجریان فضای کسب و کار تبدیل شود.
پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب فرصت های کارآفرینی

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.