Take a fresh look at your lifestyle.

۵ اشتباه در کسب و کار اینترنتی

216

  ۱-نداشتن شناخت کافی و مناسب اولین مشکل این است که این گونه افراد در ابتدا شناخت کافی و مناسبی نسبت به کسب و کار اینترنتی نداشته اند و به سرعت فقط یک وب سایت راه اندازی کرده اند، تصور این افراد این گونه است که ما امروز یک وب سایت ایجاد می کنیم و …

نوشته ۵ اشتباه در کسب و کار اینترنتی اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.