Take a fresh look at your lifestyle.

اختصاص ردیف بودجه مستقل برای پژوهش و فناوری

170


اختصاص ردیف بودجه مستقل برای پژوهش و فناوری

توجه به امور پژوهشی و فعالیت‌های فناورانه یکی از اولویت‌های چند سال اخیر دولت بوده و همچنان نیاز است تا این مهم بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد. از این رو تخصیص بودجه‌های اعتباری می‌تواند یکی از دریچه‌های الزام‌آور برای پیشرفت و توسعه در این خصوص باشد. در این خصوص در جلسه شورای دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر وزیر علوم گفت: درلایحه بودجه سال ۹۵ردیف مستقلی برای حمایت از پژوهش و فناوری اختصاص یافته است.

دکتر محمدفرهادی با اشاره به افزایش بودجه ۱۵درصدی دانشگاه‌ها درلایحه بودجه سال ۹۵ گفت: ردیف مستقلی نیز برای حمایت از پژوهش و فناوری در این لایحه اختصاص یافته است که دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می‌تواند از محل این بودجه آزمایشگاه مرکزی خود را تکمیل و به مراکز آموزشی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی منطقه خدمات آزمایشگاهی ارائه کند.

فرصت سرمایه گذاری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.