Take a fresh look at your lifestyle.

یادآوری مصرف به موقع قرص ها

207

چه وسیله ساده و خلاقانه ای می توان ایجاد کرد که یادآوری کننده مصرف یک قرص باشد؟ بیایید از ذهن خلاق خود کمک بگیریم و چنین وسیله ای را درست نماییم.وسیله ای که می تواند در داروخانه ها به فروش برسد. این ایده برای کسانی که باید مرتب قرص بخورند و ممکن است فراموش کنند …

نوشته یادآوری مصرف به موقع قرص ها اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.