Take a fresh look at your lifestyle.

ساخت وسیله نگهدارنده کتاب ها

269

Colleen & Eric ایده ای داده است تا اگر کتاب‌‌های شما در قفسه‌های کتابخانه یا دکور، مدام سُر می‌خورند یک نگهدارنده برای کتاب‌ها قرار دهیم. این نگهدارنده کتاب ها یا کتاب بان یک صفحه‌ی فلزی قرمزرنگ است که روی ریلِ وسط قفسه عقب و جلو می‌رود و شما می‌توانید هرجا که خواستید ثابتش کنید تا …

نوشته ساخت وسیله نگهدارنده کتاب ها اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.