Take a fresh look at your lifestyle.

کار از شما آفرین از ما !

188

یک مرکز شتاب‌دهی کسب‌وکار دقیقا جایی‌ است که آفرین‌های کسب‌وکار را در اختیار شما قرار می‌دهد. جایی مثل بردیا که تمام آنچه ایده شما را از روی کاعذ به محصول تبدیل خواهد کرد را در اختیارتان می‌گذارد. شتاب‌دهنده بردیا برای ایده شما سرمایه‌نقدی، یک محل کار خوب، تجهیزات لازم، مربیان با تجربه و کارگاههای مورد […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.