Take a fresh look at your lifestyle.

ترفندهای ذهنی که باعث می شود دیگران کمک کنند شما در کارتان پیشرفت کنید.(بخش اول)

194


همه ی افراد وقتی از خواب بیدار می
شوند بعداز خوردن صبحانه به سرکار خود می روند تا روز دیگری را آغاز کنند و تمام
سعی و توان خود را به کار می گیرند تا به مسئولیتی که به آن ها محول شده است را به
درستی و به بهترین وجه انجام دهند.
استفاده از ویژگی های طبیعی ذهن در جهت برتری خود می تواند
تاثیر مثبتی روی افرادی داشته باشد که شما با آنها برخورد می کنید
. همه ی موارد
خطرناک و ترسناک نیستند به جز مورد ششم که البته خیلی امیدوار هستم از آن بتوانید
در مواقعی که دلیل خوبی دارید استفاده نمایید.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.