Take a fresh look at your lifestyle.

شروع کسب و کار قبل از ۲۵ سالگی

209

آیا می دانید که چگونه باید کسب و کار خود را قبل از ۲۵ سالگی شروع کنید؟ ریچارد زیلسون در سن ۲۴ سالگی ، MyStream را راه اندازی کرد این یک برنامه ی دستگاه موبایل است که به کاربرانش اجازه ی گوش دادن به موسیقی را به طور هم زمان با مردم اطراف می دهد. …

نوشته شروع کسب و کار قبل از ۲۵ سالگی اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.