Take a fresh look at your lifestyle.

دیدگاه های یک برنده واقعی ( بخش اول)

231

در حالی که به یک کارآفرین خیلی باهوش
مشاوره می دادم این سوال برای من پیش آمد که اکثر موسسان کسب وکارهای کوچک نمی
دانند برای اینکه در رقابت پیوز شوند چه کاری باید انجام دهند . برای همین آن ها
از افرادی مثل ریچارد برنسون و مار کوبان 
را الگوی خود قرار می دهند تا متوجه شوند آن ها برای موفقیتشان چه کاری را
انجام داده اند.بسیار مهم است که ما در مسیری که گام بر می داریم از افرادی که یک
بار این مسیر را طی کرده اند کمک بگیریم.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.