Take a fresh look at your lifestyle.

آیا آمادگی شرکت در ماراتون کارآفرینی را دارید؟

176

خوب شما به
موقعیتی رسیده اید که فکر می کنید شرایط لازم برای راه اندازی کسب و کار خود را
دارید و تصمیم خود را گرفته اید: شما در حال راه اندازی کسب و کار خود هستید.

خوب بلافاصله در
شروع کار ترس های شما به شما هجوم می آورند. اما هرچه بیشتر به آنها فکر کنید،
بیشتر خود را قانع خواهید کرد که نباید این کار را بکنید. نگران نباشید، هرچه
بیشتر بگذرد، اعتماد به نفس شما هم بیشتر خواهد شد و زمانی فرا می رسد که می بینید
که دیگر راه برگشتی نیست و دیگر شما باید آماده کنار زدن هرگونه مانعی از سرراه
خود باشید.

اما قبل از شروع
این ماراتون از این مطمئن شوید که می توانید به خط پایان برسید. از خود این سوالات
سخت را بپرسید:

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.