Take a fresh look at your lifestyle.

فاندوران بستر سرمایه‌پذیری جمعی

206

زمان زیادی ورود رسمی جمع‌سپاری به دنیای فناوری، خصوصا وب فارسی نمی‌گذرد، اگرچه از نظر مفهومی و غیرسازمانی اجراهای زیادی در بطن فرهنگ جامعه از آن وجود دارد، اما نمونه نظام‌یافته آن را می‌توان در قالب سامانه‌هایی مانند فاندروان معرفی کرد. این سایت جمع‌سپاری به مجریان ایده‌های خلاقانه کمک می‌کند از حمایت مالی و معنوی […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.