Take a fresh look at your lifestyle.

۱۰ نشانه ی اعتیاد به کارآفرینی (بخش دوم)

213

شما احساس می کنید نمی توانید دست از کار
بکشید.

 

احساس شما مانند یک اتومبیلی یا مانند قطار باری در
درون شما است که دایما ” در حال حرکت است .این احساس با تکرار مثل یک عادت در
شما می شود و هرچیزی عادت شود ترک آن سخت می شود.پس لازم است گاهی در بین مسیرتان
متوقف شوید و نگاهی به  مسیر پیموده شده و
همینطور نگاهی به ادامه ی مسیر کنید تا بتوانید ارزیابی بهتری از کارتان و مسیرتان
داشته باشید.
جنیفر مارتین، بنیانگذار
مشاوره کسب و کار.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.