Take a fresh look at your lifestyle.

۱۲۰ دلیل برای انجام کارآفرینی (بخش پنجم)

165

۴۵٫هر کسی مسئول موفقیت یا شکست
ایده ی خودش می باشد.

دان اسقف،
مالک
Affinigent.com

۴۶٫من با انجام کارهایی که برای من لذت بخش است موفقیت
را دنبال می کنم.متاسفانه اکثر افراد فکذ می کنند موفقیت پیوسته در حال افزایش هست
و محال است که یک روزی مشتری نداشته باشیم.موفقیت به معنای واقعی کلمه با طرح و
برنامه ی که روزانه نوشتم و انجام می دهم  به وجود می آید.

وانیسا وید مدیر عامل ارتباطات PR

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.