Take a fresh look at your lifestyle.

ایران در برخورداری از فضای کسب و کار مناسب از 39 کشور جهان جلوتر است

0 416
ایران در برخورداری از فضای کسب و کار مناسب از 39 کشور جهان جلوتر است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 09 خرداد 1393 ساعت 14:40

عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران :

ایران در برخورداری از فضای کسب و کار مناسب از 39 کشور جهان جلوتر است

عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران گفت : به رغم داشتن ثروت وامکانات طبیعی فراوان درزمینه برخورداری ازفضای کسب وکار مطلوب تنها از 39 کشور جهان رتبه بالاتر داریم. به گزارش ایرنا، سید حمید کلانتری درنخستین نشست تخصصی بهره وری که در هتل درویشی مشهد برگزار شد، افزود: رتبه ایران به لحاظ سهولت انجام کسب وکار در میان 183 کشور جهان در رده 144 قرار گرفته که این رتبه به هیچ وجه مطلوب نیست.وی بیان کرد: اقتصاد ایران به نفت متکی است لذا از منابع انسانی و سایر شاخص های تولید ثروت به نحو مطلوب بهره نگرفته است، از این رو از فضای کسب و کار مطلوب برخوردار نمی باشد. وی گفت: متوسط سرانه ثروت دنیا به ازای هر فرد 86 هزار دلار است که سهم منابع انسانی در تولید این ثروت 64 درصد، سهم منابع طبیعی 20 درصد و سهم منابع فیزیکی 16 درصد است.کلانتری افزود: این درحالیست که سرانه ثروت ایران به ازای هر فرد 28 هزار دلار است که سهم منابع انسانی در تولید این ثروت 34 درصد، سهم منابع فیزیکی 37 درصد و سهم منابع طبیعی 29 درصد است لذا این آمار نشان می دهد که میزان استفاده ایران از منابع طبیعی و فیزیکی برای تولید ثروت از میانگین جهانی بیشتر است. این اقتصادادن اظهارکرد: سهم کشورهای نفت خیز مانند ایران در تولید ثروت برای جهان 2.6 درصد و سهم کشورهای در حال توسعه 15.9 درصد است.

او گفت : فضای کسب وکار مجموعه ای ازعوامل موثر دربهبود وضعیت اقتصادی یک کشور است و10 عامل درایجاد فضای کسب و کار مطلوب موثر هستند که شامل عملکرد سازمان های دولتی، نوع پرداخت مالیات، صدور مجوزها، کیفیت خدمات رسانی وزیرساخت ها، ثبات قوانین و غیره می شود.عضوهیات مدیره انجمن بهره وری ایران، تدبیر واندیشیدن دررسیدن به بهره وری را ضروری دانست وافزود: اگر برنامه ریزی مبتنی بردانش وتدبیر و روشها، صحیح باشد ما دچار مشکلات اقتصادی، تورم های شدید ورکود اقتصادی و بیکاری نخواهیم شد.کلانتری افزود: برنامه ریزی درست، مال اندک را افزایش می دهد و برنامه ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می کند وما این مساله را به وضوح هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای مشاهده کرده ایم.وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت گذشته به دلیل برنامه ریزی نامناسب دراستفاده از امکانات، میزان بهره روی نه تنها مثبت نبود


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ