Take a fresh look at your lifestyle.

فرصت سرمایه گذاری در کارخانه تولید آبهای معدنی و آشامیدنی و نوشیدنیهای مجاز در کیش

221

مشخصات کارخانه
دارای مجوز تولید آبهای معدنی وآشامیدنی ونوشیدنیهای مجاز
در حال حاضر بخاطر شرایط منطقه ای فقط تولید آب ۱۹تا۲۰ لیتری در خط تولید میباشد
پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب فرصت های سرمایه گذاری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.