Take a fresh look at your lifestyle.

۵ درسی که شما می توانید در کسب وکار کوچک خود از” برگری باب “یاد بگیرید.(بخش سوم)

166

شما باید در کارتان خلاقیت داشته باشید.

ما فقط نباید از برگر خوشمزه و لذیذ صحبت کنیم
قطعا” خلاقیت باید در کار وجود داشته باشد.باب ممکن است سعی کند پول و کارش
را حفظ کند ولی نمی داند باید چه کاری انجام دهد تا مشتریان را به سمت رستورانش
جذب کند.لیندا از ریسک و خطر نمی ترسد.در فصل یک  او باب را متقاعد کرد که تئاتر آدم کشی با مضمون
صرف کردن شام در رستوران را اجرا کنند  .

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.