Take a fresh look at your lifestyle.

۸ بهانه ای که حتما شما را از رسیدن به رویاهایتان باز می دارد

265

زمانی که باید یک کار را انجام دهید،
انجام دهید و بهانه نگیرید، چرا که بهانه گیری، شما را از رویاهایتان دور نگه می
دارد. این هشت بهانه حتما شما را متوقف خواهد کرد:

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.